Các yếu tố đánh giá tác phẩm mỹ thuật

Để giúp các bạn trẻ yêu mỹ thuật nắm bắt được các tiêu chí mà các chuyên gia, các nhà phê bình thường dùng để thẩm định. phê bình, nhận xét đánh giá 1 tác phẩm nghệ thuật. Sau khi hiểu rõ những tiêu chí này, các họa sĩ, các bạn trẻ hiểu yêu mỹ thuật cũng tự đánh giá năng lực cá nhân mà rèn luyện để có thể làm thăng hoa tác phẩm nhằm khẳng định vị thế cá nhân trong nghề nghiệp.

CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM MỸ THUẬT

PHẨM CHẤT VÀ HỆ SỐ                                                                  ĐIỂM/20  TỔNG SỐ
1 Sự chân thành trong cảm xúc (8)
2 Có ý tưởng – phong cách tạo hình nên cái riêng rõ nét (12)
3 Có tinh cách thể hiện trong thủ pháp diễn tả (5)
4 Màu sắc :
• Cường độ, độ tươi của màu sắc (7)
• Sự rõ ràng về hòa sắc, rõ màu sắc chủ đạo(sự hòa hợp) (2)
• Tính chất đa sắc độ (sự trầm bổng) (1)
5 Âm vang độ rung của màu sắc (7)
6 Bố cục đồ họa, đường nét (tạo nên cảm giác và nhịp điệu, đường lượn) (4)
7 Bố cục về khối (sự thăng bằng của hình mảng và sự hòanh tráng) (5)
8 Bố cục ánh sáng (4)
9 Hình Vẽ
• Hình vẽ đúng (1)
• Hình vẽ thông minh (5)
10 Chất thơ, sự thi vị do bức tranh khơi gợi nên (6)
11 Tính chất trang (2)
12 Quang độ, hiệu quả ánh sáng chung của bức tranh (3)
13 Sự đơn giản (3)
14 Sự truyền cảm xúc (5)
15 Chủ đề (đề tài) (2)
16 Chất liệu (gây được hiệu quả chất liệu diễn tả) (2)
17 Phối cảnh (cảnh quan trong tác phẩm ) (1)
18 Hệ số tình cảm (trước tác phẩm ai nhìn cũng thích) (15)
Cách chấm :
Sau khi chấm điểm (1-20) nhân cho hệ số của phẩm chất để có tổng số
Ví dụ Tiêu chí “sự truyền cảm” được chấm là 10 lấy 10 nhân với 5 thì tổng số là 50
Tổng số điểm cao nhất trong bảng đánh giá này là 2000 điểm
Cách xếp hạng theo tổng số điểm :
– Thấp hơn 1200 điểm – tầm thường
– Thấp hơn 1300 điểm – khá
– Thấp hơn 1400 điểm – Tài năng
– Thấp hơn 1600 điểm – tài năng lớn
– Cao hơn 1800 điểm – Tối ưu tuyệt hảo

Trích : Phương pháp tư duy và thực hành bố cục của họa sĩ Uyên Huy

Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *