TỰ THÂN NHƯ NGƯỜI DUY NHẤT

Đơn độc giữa thị trường mà đối trọng là hai ông lớn – truyện tranh Nhật Bản và truyện minh họa nước ngoài, đôi lần, Phan Thị Mỹ Hạnh nghĩ công việc mình chọn và đang theo đuổi chẳng khác gì “châu chấu đá xe”. Bà không dám tin có ngày “xe” nghiêng, mà chỉ […]