THÔNG ĐIỆP

  THÔNG ĐIỆP LÀ GÌ?

 • Thông điệp là nội dung thông tin mà ta muốn chuyển tải đến đối tượng nhằm một mục đích nhất định.
 • Thông điệp là những bài học mà tác giả muốn truyền tải đến đối tượng thụ hưởng (đọcgiả) thông qua quá trình giao tiếp  (bằng công cụ truyện tranh hoặc công cụ khác)
 • Thông điệp có thể hiểu một cách đơn giản là “Gợi ý về một lối sống”. Được tác giả dẫn dắt thông qua lối sống của tuyến nhân vật xuất hiện trong diễn tiến câu truyện

CÁC DẠNG THÔNG ĐIỆP THƯỜNG DÙNG

 • Tình cảm – Lý trí
 • Lạc quan – Bi quan
 • Đám đông – Cá nhân
 • Hài hước – Nghiêm trang
 • Một chiều – Hai chiều
 • Chắc chắn – Mở ngõ
 • Tốt – xấu

CÁCH TIẾP CẬN THÔNG ĐIỆP CƠ BẢN

Một thông điệp có thể chuyển tải tới đối tượng bằng nhiều cách:

 • Thông tin
 • Giáo dục
 • Vận động/thuyết phục
 • Giải trí

NGUYÊN TẮC ĐƯA THÔNG ĐIỆP VÀO TÁC PHẨM

 • Phép đưa trực tiếp : Đưa thông điệp rõ ràng, trực tiếp cho người đọc thông qua đối thoại của nhân vật.
 • Phép đưa gián tiếp: Đưa thông điệp bằng hành động của nhân vật, thông qua hành động đó để nói lên thông điệp.
 • Phép đưa ẩn dụ: Mượn một hình ảnh – tìnhhuống – sự kiện khác với chủ đề chính của truyện (ẩn dụ) để truyền tải thông điệp.
 • Phép đưa giả định : Đưa ra một hình ảnh – tình huống – sự kiện giả định trong tương lai để nêu bật thông điệp. (Lưu ý:Các thông tin giả định thường dựa trên tư liệu khoa học để tăng tính thuyết phục)
Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *