Thông điệp là gì?

Truyền thông, báo chí, phim ảnh, truyện tranh, quảng cáo, vv…  đã và đang thường xuyên sử dụng cụm từ “thộng địệp” nhưng thông điệp là gì? câu hỏi tưởng chừng dễ dàng được trả lời vì ai ai cũng biết, nhưng thật bất ngờ bởi không ít người được hỏi đã trả lời ấp úng Share […]