MARKETING DU KÍCH TRONG 30 NGÀY

Chưa bao giờ Việt Nam lại có số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều như hiện nay, và công ty Phan Thị cũng nằm trong số doanh nghiệp ấy. Hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập đều phải đương đầu với bài toán: Làm thế nào để bán được hàng, triển khai các […]