VÌ SAO TRUYỆN TRANH THU HÚT NHIỀU BẠN ĐỌC?

Vì sao truyện tranh thu hút nhiều bạn đọc trẻ? Cũng đã có rất nhiều câu trả lời nhưng chưa có ai dùng  khoa học giao tiếp để  trả lời  câu hỏi.

Khảo sát quy luật 7 – 38 -55 trong giao tiếp của Giáo sư tâm lý học Albert Mehrabian

Giáo sư tâm lý học Albert Mehrabian trường Đại học UCLA đã tìm ra quy luật 7 – 38 – 55 được xem là quy luật  hoàn hảo khi giao tiếpGiáo sư tâm lý học Albert Mehrabian trường Đại học UCLA đã tìm ra  quy luật  hoàn hảo khi giao tiếp

– 55% quá trình giao tiếp không liên quan đến việc sử dụng từ ngữ, mà liên quan đến ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt khi nói chuyện.
– 38% liên quan đến ngữ điệu, chẳng hạn âm lượng, giọng nói, sự diễn cảm trong cách diễn đạt…
– Chỉ có 7% liên quan đến ngôn từ.
Kết luận này cũng được Tiến sĩ Ray Birdwhistell – Giáo sư Tâm thần học của Đại học Pennsylvania khẳng định lại một lần nữa rằng người nghe tiếp nhận 7% từ nội dung, từ ngữ; 38% từ cách nói nội dung (giọng nói: nhấn, dừng, cao, thấp, to, nhỏ…) và 55% không liên quan đến từ ngữ như dáng điệu, trang phục, di chuyển, vung tay, nét mặt… của người nói.

Và truyện tranh đã thoả tỷ lệ vàng của nghệ thuật giao tiếp từ đó dễ dàng giao tiếp với công chúng.

truyen tranh hoc sinh chan kinh chế
truyen tranh hoc sinh chan kinh chế

PHANTHIMYHANH

 

Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *