79 THUẬT NGỮ QUAY PHIM

1.      Longshot (LS)-Cảnh rộng: Thường dùng để giới thiệu, mở đầu, kết thúc phim hoặc mỗi trường đoạn phim. Yêu cầu giới thiệu được vị trí địa lý, và không gian bối cảnh nơi xảy ra câu chuyện. Share entrepreneurshipTweet

QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC

Quá trình sáng tác của nhà văn qua nhiều khâu, nhiều đoạn và mỗi người có một cách riêng. Tố Hữu nói: Mỗi người có một cách làm của mình, không ai giống ai. Ông cũng đã nhận xét: Trong sáng tạo, mỗi người có một phương pháp, có một lối (…) cùng một tư tưởng, […]

Thông điệp là gì?

Truyền thông, báo chí, phim ảnh, truyện tranh, quảng cáo, vv…  đã và đang thường xuyên sử dụng cụm từ “thộng địệp” nhưng thông điệp là gì? câu hỏi tưởng chừng dễ dàng được trả lời vì ai ai cũng biết, nhưng thật bất ngờ bởi không ít người được hỏi đã trả lời ấp úng Share […]