PHƯƠNG PHÁP R2A2

Kỹ năng tự học qua sách R2A2

Để tiếp cận những lợi ích có sẵn từ một cuốn sách hỗ trợ bạn thành công, đầu tiên bạn phải chuẩn bị cho mình khả năng tiếp cận thông tin một cách hiệu quả. Có 2 nguyên tắc như sau:

Nguyên tắc 1: Hãy học cách Nhận biết (Recognize), Liên hệ (Relate), Thấu hiểu(Assimilate) và Áp dụng (Apply) những nguyên tắc, kỹ thuật và phương pháp từ những điều mà bạn thấy, nghe, đọc hoặc trải nghiệm mà có thể nhờ chúng, bạn sẽ đạt được những mục tiêu của mình. Chúng được gọi là Cách thức R2A2.

R2 được viết tắt từ Nhận biết (Recognize), Liên hệ (Relate) và A2 được viết tắt của Thấu hiểu (Assimilate) và Áp dụng (Apply).

Nguyên tắc 2: Hãy điều khiển suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc và tự hoạch định số phận của chính bạn bằng cách thúc đẩy bản thân đạt được những mục tiêu quan trọng.

Trong quá trình áp dụng cách thức này, hãy luôn giữ những mục tiêu trong tâm trí bạn và sẵn sàng để tiếp nhận những thông tin hữu ích.

Khi bạn đọc, hãy tập trung vào những nội dung có liên quan đến mục tiêu của bạn. Hãy đọc như thể tác giả viết riêng cho bạn. Hãy gạch dưới những câu văn hoặc đoạn văn mà bạn cảm thấy quan trọng đối với mình.

Viết ngay ngoài lề cuốn sách khi bạn gặp những ý tưởng làm bạn hứng khởi, hay những ý kiến phù hợp với lợi ích của bạn.

Khi bạn đọc và áp dụng Cách thức R2A2, phần thứ hai (phần A2 – Thấu hiểu và Áp dụng) là quan trọng nhất. Có rất nhiều người đã lướt nhanh qua phần này và có khuynh hướng né tránh nó. Đây cũng chính là những người luôn viện cớ hoặc đổ lỗi cho người khác về sự thất bại của họ. Nếu như bạn không hành động thì những cuốn sách dạng này sẽ không mang lại tác dụng xứng với số tiền bạn bỏ ra mua nó.

 

Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *