TRUYỆN TRANH MIỀN BẮC

Trong thời kỳ này, có lẽ do tác động của chiến tranh và đói nghèo, nên nhiều ấn phẩm không nhiều hoặc bị thất thóat hoặc truyện tranh (bằng hình ảnh) cho thiếu nhi chưa được xem trọng nên tác phẩm không nhiều. Chủ yếu truyện cho thiếu nhi được thể hiện bằng chữ, có vẽ tranh minh họa hoặc truyện tranh chủ yếu phục vụ mục đích tuyên truyền

Báo Xung phong của thiếu nhi Ninh Giang, số Tết Mậu Tý 1948

Theo chỉ thị, tờ báo dành cho thiếu nhi đầu tiên đã được ra đời trên chiến khu Việt Bắc ngày 1/6/1954. Chính thức mang tên Thiếu niên Tiền phong từ ngày 1/1/1957 và từ 1/4/1958 ra báo hàng tuần.

Ban đầu tờ báo rất ít hình vẽ, nhưng dần dần tờ cải tiến,  có thêm mục tranh truyện và các nhân vật phù hợp với thiếu nhi để thu hút. Bút thép Bóng nhựa là 2 nhân vật nổi tiếng trên báo thiếu niên tiền phong miền bắc lúc bấy giờ

Tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc Việt Nam lần thứ II (tháng 2 năm 1957) (miền Bắc) đã đề ra nhiệm vụ sáng tác và xuất bản sách phục vụ thiếu nhi. Từ đó đã tiến hành bàn bạc và chuẩn bị cho sự ra đời một Nhà xuất bản sách cho thiếu nhi Việt Nam.

Chính thức ngày 17/06/1957 nhà xuất bản Kim Đồng ra đời, Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, giám đốc đầu tiên của nhà xuất bản.

Tám cuốn sách ra đời chỉ hai tháng sau khi nhà xuất bản thành lập, với những tác giả sau này là những tên tuổi hàng đầu viết cho thiếu nhi, như Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Quang Sáng, Thy Thy Tống Ngọc, Phan Huỳnh Điểu… nhưng đáng tiếc tất cả cũng chỉ là sách chữ có tranh minh họa, chứ chưa  có truyện  tranh.

Trong giai đọan này miền Bắc vẫn sử dụng kỹ thuật in khắc gỗ để in  hình ảnh và kỹ thuật in Typo nên màu sắc rất  hạn chế

Chế bản in khắc gỗ

 

Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *